Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań cechuje równorzędność stron stosunku prawnego oraz relewantność świadczeń. W stosunkach z zakresu prawa zobowiązań każda ze stron samodzielnie kształtuje swoje prawa i obowiązki, dlatego tak istotna jest rzetelna pomoc prawna zapewniająca ochronę interesu strony. Prawo z zakresu zobowiązań jest kształtowane przez strony głównie poprzez zawierane umowy.
Nasza kancelaria zapewnia najwyższy standard usług z zakresu prawa zobowiązań poparty wiedzą i doświadczeniem. Nasi adwokaci sporządzają opinie prawne dotyczące umów, analizują ich zalety i wady oraz negocjują warunki umów w imieniu naszych Klientów.
Nasi adwokaci, w oparciu o wieloletnie doświadczenie, przygotowują umowy odpowiadające specyfice działania i potrzebom naszych Klientów. Ponadto nasza kancelaria reprezentuje Klientów w sporach przesądowych wynikłych ze stosunków zobowiązań, jak również prowadzi sprawy sądowe.

Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe jest zespołem przepisów prawa cywilnego, który normuje powstanie, treść oraz ustanie prawa własności oraz innych form korzystania z rzeczy. Główną cechą praw rzeczowych jest ich bezwzględność, a więc powszechny obowiązek ich przestrzegania.

 

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe dotyczy skutków prawnych, które powoduje śmierć osoby fizycznej.
Ten dział prawa reguluje sposób przejścia praw, które przysługiwały spadkodawcy, na osobę spadkobiercy. Wyłącznymi sposobami przejścia zespołu uprawnień z osoby zmarłej
na spadkobiercę jest rozporządzenie testamentowe bądź ustawa.

Strona należy do serwisu:

  O kancelarii   Sprawy cywilne   Zakres naszej praktyki   Kontakt i lokalizacja


© 2003 Pakosz & Pakosz