Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe jest zespołem przepisów prawa cywilnego, który normuje powstanie,
treść oraz ustanie prawa własności oraz innych form korzystania z rzeczy. Główną cechą praw rzeczowych jest ich bezwzględność, a więc powszechny obowiązek ich przestrzegania. Ograniczonymi prawami rzeczowymi, a więc zespołami uprawnień, które dają mniejszy zakres korzystania z rzeczy, są użytkowanie, służebności, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.
Nasza kancelaria zapewnia najwyższy standard usług prawnych dotyczących prawa rzeczowego poparty naszym wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Mając na uwadze szczególną wagę uprawnień do władania rzeczami, w tym nieruchomościami, ze szczególną troską dbamy
o interesy naszych Klientów, dzięki czemu cieszymy się ich zaufaniem. Nasi adwokaci
do każdej sprawy podchodzą indywidualnie, kompleksowo rozwiązują problemy prawne
oraz zapewniają skuteczną ochronę interesu naszych Klientów. Skorzystaj z naszej wiedzy
i doświadczenia.

Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań cechuje równorzędność stron stosunku prawnego oraz relewantność świadczeń. W stosunkach z zakresu prawa zobowiązań każda ze stron samodzielnie kształtuje swoje prawa i obowiązki, dlatego tak istotna jest rzetelna pomoc prawna zapewniająca ochronę interesu strony.

 

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe dotyczy skutków prawnych, które powoduje śmierć osoby fizycznej.
Ten dział prawa reguluje sposób przejścia praw, które przysługiwały spadkodawcy, na osobę spadkobiercy. Wyłącznymi sposobami przejścia zespołu uprawnień z osoby zmarłej
na spadkobiercę jest rozporządzenie testamentowe bądź ustawa.

 

Strona należy do serwisu:

  O kancelarii   Sprawy cywilne   Zakres naszej praktyki   Kontakt i lokalizacja


© 2003 Pakosz & Pakosz